Bóng liên đài

 

 

http://1.s3.envato.com/files/63428154/flower_lotus_gold590.jpg

 

Thích Thiện Hữu


Ngày về gió thoảng mây bay

Bao nhiêu năm vẫn một bài Phật ca

Trăng rằm nhỏ giọt phù hoa

Đêm nay uống hết chén trà Như Lai

Hư không vạn đóa Huỳnh Mai

Hoàng oanh, cúc trúc nở bày trang thơ

Nước sông dính chút sương mờ

Nửa cho bóng nguyệt, nửa chờ bóng mai

Thế trần nào cũng tàn phai

Còn chăng là ánh liên đài Pháp thân !