NHỮNG VẦN THƠ ĐẠO

 

 

             THI CA

                                        Ta từ sinh tử về chơi
           Ngồi
 trên chót đỉnh mỉm cười với trăng

                                              Huyền Không

  

KHÉP CỬA

Sắc không xuống giọt kinh cầu,

Người về bên ấy nhiệm mầu tịch nhiên

Ngậm ngùi mây nước lặng yên,

Bồ đoàn vắng bóng Thầy ngồi hôm mai.

Sân chùa tùng bách hoa cài,

Xuân sang như vẫn trải dài trời thu,

Trần sa những tưởng ngục tù,

Nhân gian còn đọng sương mờ thiên thai.

Lung linh nến ngọc trang đài,

Tiền thân ai đã xóa nhòa tử sinh,

Từ dung gởi trọn ân tình

Người đi để lại bình minh trải dài.

Động lòng đá cũng bi ai,

Trời trong ảm đạm, trời ngoài xôn xao,

Chân tâm người đã bước vào,

Trầm luân khép cửa tiêu dao tháng ngày.

 

                               Sơn Cư                           

                        Thích Tịnh Từ

                                 ***