Bầu bạn đêm Xuân cùng ngọn gió

          Xoay nghiêng cốc rượu thấy môi người

          Ðưa tay ta đón Xuân vào ngõ

          Chợt thấy em đầm đìa lệ rơi

 

                    Lội qua dòng suối tâm linh cạn

                    Hát lại bài ca tuyệt mệnh trời

                    Ôi thôi sương tuyết pha mầu tóc

                    Một nửa hồn tan một nửa trôi

 

          Ngân nga một khúc đàn ai oán

          Nghe giữa nhân gian kiệt quệ tình

          Một cánh hoa trà vừa chợt rụng

          Cả một trời Xuân bát ngát buồn.

 

 

                                       Phạm ngọc Phi