Mộng du

Bi kịch bắt đầu khi con người lạc lối
Chọn sai đường khi đứng trước ngã ba
Chân hối hả bước đi vào ngõ cụt
Hồn u mê quên cả lối quay về

 

Ðường đi vào càng sâu càng đen tối
Giọt lệ nào vị đắng chát trên môi
Gai nhọn nào đâm vào tim đau nhói
Sỏi đá nào đâm xước những ban chân

 

Người vẫn đi - mặc bàn chân đổ máu
Cõi âm u vẫn lê bước âm thầm
Giấc mộng du khi giật mình tỉnh lại
Thấy đời mình rời rã cả xác thân . . .

 

        Hải Âu