Niềm đau hóa thạch

Rừng chiều giăng lá đổ

Vang vọng vó câu buồn
Lá lìa cành khắc khoảii
Cuốn theo ngựa không cương

 
Em soi đời nguyệt bạch
Từng sợi tóc trắng ngời
Người đi rồi để lại
Ảnh tượng buồn khô môi

 
Niềm đau em hóa thạch
Người khảo cổ muôn đời
Ðóng đinh tình lên vách
Treo muộn phiền chơi vơi

 
Ðường nào hai bóng ngả
Em về buộc vết thương
Rừng xưa giờ đỏ lá
Trên mặt nước hồ gương

 
Ước gì làm cát bụi
Không ưu sầu đắng cay
Vẫn ung dung tồn tại
Mặc nhân thế cuồng quay.

 
L.T. Quỳnh Hương