Cam Xuan

 

 Con chim bay ngang

 Tha mot cong rm                           

                                     

 Ngon gio bay ngang

  Tha mot hat nang                                                                                  

 

 am may bay ngang

 Tha mot giot ma

 

 Tnh yeu bang ngang

 Nhu niem hy vong

 

 Va at Tri giao cam

 Mua Xuan ay an hn

 

                Le th Kim