Thơ Huy Trâm

      Chiếc Lá

     Hai mươi mấy năm ròng
     Ngọn cuồng lưu xô đẩy
     Có đó cũng như không
     Lá theo dòng nước xoáy

     Một chiếc lá con con
     Sóng bập bềnh - trôi giạt
     Mặt trời rọi trên cao
     Hai bờ chim lãnh lót

     Lá cứ trôi - hoài trôi
     Dặm dài sông cùng suối
     Vô thường là lẽ đời
     Bận lòng chi? tiếc nuối

     Chưa kịp ra đến biển
     Lá đã táp vô bờ
     Hòa tan cùng cỏ mục
     Cho mùa sau xanh mơ.