CHUA BAI NH

 

Xin knh mi chiem ngng ai T Viet Nam

 

Knh Tha Quy Thay, S Co va Gia nh Phat T,

 

Viet Nam ang xay 1 ngoi chua rat quy mo, tren manh at 700ha, Chua Bai nh tnh Ninh Bnh, ngoi chua nay khong ch co quy mo ln nhat Viet Nam, hien la ngoi chua ln nhat ong Nam A.  Ngoi chua Bai nh toa lac ta tnh Ninh Bnh cung la ni Loc va Thay Tr  Thuyen co dp en e at khac a va chuyen Phap e xay mot thap a Tung Lam.

Cach ay vai ngay, chua Bai nh cung co han hanh lam le Cung Nghinh Xa Li Phat, ma tnh c Loc c xem trc tiep tren Tivi.  Vay la Loc co duyen vi 2 ngoi chua 1 Phap, 1 Viet Nam on rc Xa L Phat.

Di ay la bai noi ve ngoi chua Bai nh:

 Ngoi chua s hu nhieu ky luc nhat Viet Nam

Khong ch co tng Phat Thch Ca bang ong cao va nang nhat nc, ngoi chua ln nhat ong Nam A nay con s hu nhieu ky luc.  VnExpress.net ghi lai hnh anh quan the chua Bai nh (Ninh Bnh).

 

 

Quan the kien truc chua Bai nh mi toa lac tren khuon vien rong 700 ha vi 20 hang muc.

c khi cong nam 2004, en gia nam 2008, chua Bai nh a khanh thanh giai oan 1

 va d kien hoan thanh nam 2015.

 Khong ch la ngoi chua ln nhat Viet Nam, Bai nh con c xem la chua ln nhat ong Nam A.

 

 

 

 

 

Pha sau Tam quan la gac chuong c xay dng kien co bang cac tru be tong e treo chiec ai Hong Chung ln nhat Viet Nam - ng knh 3,5 met, cao 5,5 met, nang 36 tan

 

 

Mot trong nhng net oc ao cua Bai nh chnh la hanh lang La Han co tong chieu dai 1,8 km

 chay doc hai ben t cong Tam Quan en ien Phap Chu.  500 pho tng La Han lam bang a xanh Thanh Hoa sinh ong hien len di ban tay tai hoa cua cac nghe nhan lang nghe Ninh Van (Ninh Bnh)

 

 

Trung bnh phai mat mot thang e hoan thanh mot bc tng nay vi u sac thai, cam xuc khac nhau.

Moi tng cao 2-2,5 met, nang 2-2,5 tan

 

 

ien th c Quan The Am Bo Tat rong 800m2 ang c hoan thanh.

Cung nh cong Tam Quan, toan bo ien th nay eu c lam bang go, mai ao theo kien truc chua co Viet Nam

 

 

Pha sau ien la hau cung, ni th c Quan The Am ngan mat ngan tay

 c uc bang ong cao 11 met, nang 70 tan

 

 

 

Hai cu ba ang chiem ngng cac ban tay Phat lam bang ong

 ang chuan b rap vao tng cua c Quan The Am

 

 

 

Trong Chanh ien, tng  c Phat Thch Ca hien than  bang ong nguyen khoi

cao va nang nhat Viet Nam (cao 9,5 met, nang 100 tan)

 

 

                                                                 Tien Dung

                                                                                                            06/09/09