Gió sẽ vô tình thổi chút đau

       Hoa Văn

     Ðường vắng thênh thang đời một màu
     Luân hồi mấy kiếp vẫn tìm nhau
     Rồi trong hiu hắt sầu lên nụ
     Một cõi đời ru hận nát nhàu.

     Oan khiên đã nở vàng trong máu
     Tiếng khóc thời gian ẩm cõi này
     Sông núi muôn năm hờn úa rụng
     Cho tình ngăn ngắt chín chân mây.

     Chiêng trống khua chi đời đã tịnh
     Trái tim ẩn dật chút mê cuồng
     Cây khô cành chết chờ khô lá
     Một chút tình si ngụm rượu suông.

     Ta xin hớp đắng ly tiền kiếp
     Và cả phù du của kiếp này
     Ðời chỉ ví như canh bạc lận
     Vui buồn không qúa một cơn say.

     Mai đây nỗi nhớ khô tiềm thức
     Gió sẽ vô tình thổi chút đau
     Nghiêng ngã đời sau xin tỏa sáng
     Cho vui cuộc hẹn dứt âm sầu.