Hắn Rứa Đó Rồi

 

    - Có vị khách hỏi tôi, Việt Nam vào WTO rồi, chắc đất nước mình khá lên phải không Thầy?

    - Tôi cười và nói: Mình có vào WTO hay không, thì nước sông xưa nay vẫn ngọt, nước biển xưa nay vẫn mặn, trâu bò ăn cỏ vẫn tiếp tục ăn cỏ, có con ăn cỏ khô, có con ăn cỏ non và vẫn tiếp tục sinh hoạt bốn chân thôi.

    - Khách hỏi: Thầy nói gì tôi không hiểu. Tôi nói nước sông xưa nay vẫn ngọt, nước biển xưa nay vẫn mặn, trâu bò ăn cỏ và sinh hoạt bốn chân, chuyện rõ ràng trước mắt như thế, mà anh không hiểu, thì làm sao đòi hỏi chuyện cao siêu? Và tôi có nói chuyện gì cao siêu đâu mà khó hiểu? Và khi đã không hiểu, mà mình càng nói, lại càng tạo ra ngộ nhận.

    - Thôi, mình đừng nói chuyện đó nữa, tôi xin mời anh uống trà.

    - Lại có khách hỏi: Tại sao Thầy Nhất Hạnh về thăm và hoằng pháp tại quê hương lần thứ hai, Thầy không đi đón mà lại nhập thất?

    - Tôi hỏi, sao anh biết tôi không đi đón và biết tôi nhập thất?

    - Khách nói: Biết chứ! Tôi nghe họ nói.

    - Tôi cười và nói: Sao anh không trực tiếp biết mà chỉ nghe họ nói? – Anh nên nhớ cho rằng, mình đón hay tiễn một người nào đó, không hẳn là mình phải có mặt tại phi trường hay sân ga. Mình có rất nhiều cách đón và tiễn. Và cũng có những trường hợp mình có mặt tại phi trường hay tại sân ga để đón tiễn, nhưng thực ra chẳng đón, chẳng tiễn gì cả. Và cũng có những trường hợp nhập thất, nhưng chẳng nhập gì cả, và cũng có những trường không nhập thất mà vẫn nhập như thường. Nhập thất không phải chỉ đóng cửa phòng và mở thất không phải chỉ là mở cửa phòng.

    - Tôi hỏi anh, anh đã từng nhập thất chưa? Khách nói, dạ chưa!

    - Anh chưa nhập thất, anh lại hỏi chuyện nhập thất để làm gì?

    - Khách trả lời: Để biết.

    - Tôi nói: Anh phải coi chừng cái biết của anh do người khác nói lại. Tại sao, anh không tự biết mà phải biết do người khác nói?

    - Khách nói: Tôi không đủ khả năng tự biết.

    - Tôi nói: Nếu anh có khả năng tự biết, thì anh hãy coi chừng cái tự biết ấy của anh. Cái hiểu biết của chúng ta giúp ta rất nhiều, nhưng nó dối gạt ta cũng lắm anh ạ. Cái tự biết của mình, mình cũng phải coi chừng, huống là những cái anh biết từ sự rao truyền của người khác.

    - Khách nói: Khó quá Thầy hè!

   Tôi nói: Chẳng có gì khó, chỉ sợ tâm mình vội vã.

    - Lại có người hỏi tôi: Thầy Nhất Hạnh là Cộng sản phải không Thầy?

        - Tôi nói: Anh chỉ cho tôi xem, trên quả đất nầy, ai là người Cộng Sản? Ngay cả người sinh ra lý thuyết Cộng Sản, chính ông ta cũng chưa từng là Cộng Sản một giờ nào. Vậy, trên trái đất nầy từ khi có lý thuyết Cộng Sản đến nay, chưa có ai là người Cộng Sản đích thực cả, thì làm thế nào với cái nhìn khoa học thực dụng ngày nay, mà anh có thể đặt ra cho tôi câu hỏi, Thầy Nhất Hạnh có phải Cộng Sản không? Nên, câu hỏi của anh là hết sức hư ảo. Vậy, anh và tôi, chúng ta đừng mò trăng dưới nước mà hãy cùng nhau uống trà và ngắm trăng trên bầu trời mà cười cho yên ổn tấm lòng.

   - Lại có khách hỏi tôi: Thầy Lê Mạnh Thát có nhận của Nhà nước mấy chục mẫu đất để mở trường Đại học phải không Thầy?

    - Tôi nói: Anh và tôi đều không phải là Thầy Thát. Trời nóng, mời anh uống nước nguội đi mà cười cho vui.

    - Có khách lại hỏi tôi: Thầy ấy không tu nữa ra đời lập gia đình, Thầy nghĩ như thế nào?

    - Tôi nói: Thầy ấy không tu nữa lập gia đình, có lỗi gì với đời và có lỗi gì với anh mà anh hỏi? Anh hãy lo chuyện của anh cho tròn, còn chuyện của Thầy ấy để nghiệp duyên của Thầy ấy lo.

    - Lại có người hỏi: Thầy ấy ra đời, không tu nữa uổng cho Phật pháp quá Thầy há?

    - Sao anh lại biết Thầy ấy không tu? Vị ấy khi còn ở chùa, thì tu tập theo cách ở chùa, bây giờ không còn ở chùa, thì tu tập theo cách không còn ở chùa, chứ sao anh lại bảo Thầy ấy không tu? Thầy ấy không tu theo cách Thầy tu ở chùa, thì bây giờ vị ấy tu theo cách làm chồng, tu theo cách làm cha, chứ sao lại bảo không tu được?

    - Lại nữa, sao anh bảo vị ấy không tu là uổng cho Phật pháp? Tôi nói cho anh biết, mình tu thì mình được, chứ Phật pháp có được gì mà uổng với không uổng? Mình có tu cả tỷ người, thì Pháp Bát Chánh Đạo, Đức Phật cũng dạy đầy đủ tám yếu tố và không có ai tu cả, thì Đức Phật cũng dạy Pháp Bát Chánh Đạo đầy đủ tám yếu tố, nên Phật Pháp lúc nào và ở đâu cũng vậy, có tăng, có giảm, có sanh, có diệt gì đâu, mà uổng với không uổng. Đâu có do lượng số tu nhiều, mà Pháp Bát Chánh Đạo lại tăng lên thành Cửu Chánh Đạo, Thập Chánh đạo, Thập Nhất Chánh đạo,… hoặc do lượng số tu ít, hoặc không có ai tu mà Pháp Bát Chánh Đạo bị giảm xuống thành Thất Chánh Đạo, Lục Chánh Đạo hoặc Ngũ Chánh Đạo,…?

    - Anh nên biết, không có một ai đủ khả năng làm cho Phật pháp tăng lên hay giảm xuống, sinh ra hay diệt mất. Tăng hay giảm, sinh ra hay diệt mất, là do căn khí và nghiệp duyên tu tập của con người cá nhân và con người cộng đồng, khi tiếp nhận và hành trì Phật pháp để chuyển hóa nghiệp thức của họ.

    - Nên, thịnh hay suy là do phước đức nhân duyên thực hành chánh pháp của ta và cộng đồng của ta mà không phải là do chánh pháp.

    - Pháp là thực tại khách quan, nó hiện hữu như vậy là như vậy, nó có tác dụng như vậy là như vậy. Ai tiếp nhận pháp và hành trì như vậy, thì nó sinh khởi quả báo đúng như vậy, không thêm một hào ly, không thiếu một tơ tóc, không tròn, không khuyết, không kín, không hở.

    - Tôi hỏi khách: Anh có gì thắc mắc nữa không?

    - Khách nói: Ngậm mà nghe.

    - Tôi cười và nói: Anh đừng ngậm, đừng nhổ. Ngậm cũng nguy cho anh và nhổ cũng nguy cho anh. Đừng ngậm, đừng nhổ gì hết, các pháp hãy tùy duyên.

    - Thôi, anh hãy thở và cười đi, đừng bận tâm điều gì cho mệt!

    - Khách nói: xin cảm ơn Thầy. Tôi vỗ vai khách và nói, hắn rứa đó rồi, nãy giờ tôi có nói gì cho anh đâu mà cảm ơn…!

 

                                                                                                             Thích Thái Hòa