Khuấy Nước Ao Tù

 Tới một tuổi nào, thôi trẻ dại
 Người ta nghĩ đến cuộc phù du!
 Sống và chết biết là vô lý
 Mà lạ sao lòng cứ ngẩn ngơ!

 Con Gà, cái Trứng - cứ phân vân
 Hỏi, đáp ra sao khỏi lỡ lầm?
 Chúa bảo: Chính Ta người Sáng Tạo
 Phật nhìn đăm đắm hướng vầng trăng!

 Chúa bảo  . . . tìm Ta trong Thánh Kinh
 Phật thì im lặng . . . chẳng làm thinh!
 Chuông chiều, chuông sớm, sinh rồi tử
 Ai giải bày đây sự Tử Sinh?

 Bởi sự Tử Sinh sự rất thường 
 Nên người sản phụ gắng nuôi con
 Người cha góp sức tìm cơm áo
 Sinh tử nằm trong chuyện áo cơm!

 Khéo nhỉ, ai kia rãnh việc đời
 Bày điều sinh tử nói vui chơi
 Bao nhiêu sách vở tung rồi xếp
 Làm rối bòng bong cái cõi người.

 Sinh - Khóc! Chào đời ai chẳng khóc?
 Chết - Cười! Ngậm miệng, cũng cười sao?
 Ðời này, đời kế xuôi dòng nước
 Khuấy đục làm chi cái vũng ao!

 Trần vấn Lệ