Khúc Vô Thường

                     Nắng thôi nắng đốt tưng bừng

                              Tử sinh - sinh tử cháy từng sát na

                                Ai ngồi thắp nốt mùa hoa

                               Này cơn đại mộng lệ sa muôn trùng

                                Hát đi em, khúc vô thường

                                Rồi lên núi ngắm một trường lệ bay.

 

                                 Trùng dương, con sóng vô tình

                                 Ta như chiếc lá trôi bình bồng trôi

                                   Lang thang từ độ luân hồi

                                   Tấm thân cát bụi vẽ đời hư hao

                                     Tô đi em chiếc má đào

                                    Kẻo mai hương phấn bay vào hư không.

 

                                                                 Khuyết Danh