Mẹ

Sơ đông cảnh tiêu điều 
Se buốt hạt mưa chiều
Hư ảo ngoài hàng dậu
Bóng mẹ già cô liêu

Lụm cụm nách rổ rau
Như nách những khổ đau
Mà cuộc đời trao cho
Mẹ chầm chậm đi vào

Từng sợi mưa giăng buồn
Rơi rụng tháng rồi năm
Tóc bạc và lưng còng
Âm thầm, mẹ âm thầm

Con ốc trên bãi biển
Câm nín
Sóng đại dương cuồn cuộn
Sóng đại dương mất hút
Con ốc trên bãi biển
Vẫn còn
Ðứng bên lề thế sự
Lặng im
Giông bão thổi điên cuồng
Giông bão rồi tan biến
Lặng im
Mẹ kham nhẫn an nhiên

Liếp cửa nghèo hé mở
Chậm rãi mẹ bước vô
Mái tranh nghèo thân thiết
Chốc lát mà thiên thu
Bếp lửa nghèo ấm lại
Bên lu nước mẹ ngồi
Rổ rau nghèo lặt rửa
Hạt mưa sa bùi ngùi.

Liên Trì