Mùa Thu Về Trên Cựu Kim Sơn
 
  Mây ngủ chiều hôm một giấc nồng,
  Bâng khuâng hồn nhớ dáng thu phong,
  Bóng ai? Nhỏ qua đường xa đến . . .
  Như nở mùa hoa . . . . ngập cả lòng.
 
  Ôm mãi trong tôi một khỏang trời . . .
  Rừng xưa vang bóng, lá thu rơi!
  Thóang nghe . . . hương tỏa - bên triền núi,
  Quang cảnh chiều hôm, thật tuyệt vời . . .
 
  Ðây gió thu về bên áng mây,
  Hàng thông vi vút . . . lá rừng cây,
  Thiền sư đang ngắm hòang hôn xuống,
  Chân lý dường như ở đâu đây.
 
  Tôi đến thăm người buổi hòang hôn,
  Thầm nghe thương nhớ thóang qua hồn,
  Dang tay ôm lấy trời thương tiếc,
  Xiết chặt tình thơ . . . nở nụ hôn!
 
  Ðây chén trà xanh ngát vị thiền,
  Mơ trong tôi thấy cả thiên nhiên,
  Phải chăng non nước trong lòng cả?
  Tựa chén trà xanh - buổi hùynh tuyền?
 
  Người tiễn tôi về tối mùa thu,
  Mây giăng đầu núi, bóng hoang vu . . .
  Cô đơn nằm ngủ, nghe thương nhớ,
  Mỗi bước đường xa . . . . thóang mịt mù . . .
 
  Mùa Thu về trên Cựu Kim Sơn,
  Thiền sư đang ngắm buổi hòang hôn,
  Nghe thông reo gió hương thiền vị,
  Sương tỏa đầu non, ngập cả hồn . . .

   Cao Nguyên (thăm Tu Viện Kim Sơn tối mùa Thu 08/28/86)