Mục Lục 1 :

Bay Đi       

Vô Thường    

Xuân Đâu Còn  

Mộng và thực    

Sống Quên        

Thơ  Bạch Hạc    

Khúc Vô Thường  

Tàn Tro           

Thơ Tuệ Sỹ      

Tham Luận Cư     

Sống chết       

Mùa thu       

Thơ Cao Nguyên  

Mùi rêu đá      

Charlotte Sương mù

Người Quét Chợ  

Văn Học Phật Giáo 

Dòng sông biệt xứ

Tuổi Trẻ Việt Nam

Lâu Đài Bằng Cát

Tâm Sự Người Cùng Tử

Mến Chúc Sư Cô Minh Tâm  

Mười Lạy Mùa Xuân 

Chiếc Thân Tứ Đãi 

Có Tình Yêu Là Có Tất Cả 

Thơ của Tâm Uyên  

Tiếc Thương        

Buổi điểm tâm     

Tĩnh, Động        

Chốn cũ          

Giọt đắng         

Mẹ và thời gian     

Sắc Không, Không Sắc 

Hãy Rũ Sạch Đi

Tiếng Gõ Của Thờii Gian  

Sau Đời Vọng Cảnh   

Khuấy Nước Ao Tù 

Đức Phật Thích Nhật Minh    

Mây Trắng Trời Xanh  

Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời  

Niềm Đâu Hoá Thạch  

Chỉ Là Giấc Mơ Hoa    

Biển Chiều     

Tìm Mã Chân Thường  

Câu Chuyện Phép Lạ   

Nghìn Năm      

Chỉ Là Giấc Chiêm Bao

Phạm Công Thiệ  

Đàn Tràng Giải Oan 

Bài Ca Cuối Củng 

Hài Cốt Đi Hoang  

Thường Hỷ Lê Niệm 

Hắn Rứa Đó Rồi     

Chiêm Mộng              

Thông  Điệp     

Chép Kinh Bằng Tay 

Một ứơc Mơ        

Thân Trung Hữu       

Coi Chừng Lộn Chỗ 

Đạo Phật Và Chính Trị

Vì Sao Đức Phật Yên Lặng 

Tu Hành Cầu Giải Thoát  

Dòng Đời Xuôi Chảy 

Đổi Cả Thiên Thu  

Trái Tim Bà Me    

Lòng Từ Bi Của Cha Me 

Phật Giáo ỏ Nam Hàn 

Hoa Anh Đào-Mùa Xuân

Trở  Vể Tâm Linh   

Chiêm Mộng

Nhặt Dấu Thời Gian  

Nhả Sư 40 Năm Xây Chuà  

Suy Nghĩ Về Lởi Cám Ơn  

Đức Pháp Chủ         

Về Đâu Khi Gó Baỏ   

Ta Nhìn Ta  

À Ôi Cánh Cò 

Chiếc Aó Cô Đơn   

Tiếng Chuông Khuya

Ngọc Báu Trong Lời Kinh 

Một Cõi Đi Về         

Góp Nhặt Lơi Vàng  

Chuyện Tầm Phaò   

Vòng Tay Cho Thanh Tang 

Hoa Anh Đào

Phật Giaó Suy Tàn Tại Ấn Độ

Dưới Mái Chuà Hoang   

Đêm Sâu Tuệ Sĩ      

Hạt Cát  

Chén Ánh Sáng

Chính Trị Vàø Anh Hùng  

Biển Hát Lời Kinh   

Sáng Sớm Ngày Hôm Sau

Bài Ca Đưa Đò   

Nụ Cườï

Luận Niệm Phật  

Bồ Tát Giữõ Đời Thướng

Lòng Từ Của Cha Me  

Bỏ Quên Những Giấc Mơ  

Mước Mặt Mẹ là Trái Tim Hồng

Chiếc Y Vàng Muà Hạ  

Tiếng Thét Giữa Hư Không 

Đại Sư Trẩm Mặc    

Như Giọt Sương Rơi  

Sen Vàng  

Một Giở Không Có Điện  

Tiếng Chuông Chuà  

Vẫn Còn Một Tấm Lòng  

Biển Cuốn Trôi Đi 

Bên Bờ Chân Vọng  

Năng Lực Của Tư Tưởng  

Kusho (nhà sư trẻ Việt Nam)  

Đại Thế Chí Bồ Tát  

Em Và Tôi 

Lãng Mạn Khúc Du Xuân   

Nắng Vào Hư Không  

Phim 2012 Qua Cái Nhìn Của PG  

Sư Ông Trí Hiền

Học Làm Người 

Nữa Chữ Cũng Là Thầy 

Bóng Dáng Mùa Xuân  

Xin Cho Giấc Mơ 

Đức Đạt Lai Lạt Ma 

Vị Thuyện Sư  nổi tiếng-Philip Kapleau 

Pháp Hội của Đức Đạt Lai Lạt Ma  

Mắt của trái tim  

An bình  

An Tĩnh Trước Cơn Giận  

Bình An Nội Tại   

Chí Thành Niệm Phật  

Công Đức Sám Hối   

KYOTO  

Người Về Từ Đỉnh Núi   

Một chuyến thăm Brutan  

Cry For Freedom Revised  

Nước Nhật Phi Thường  

Tượng Phật Đến Từ Phương Trời Xa 

Chyện Tấm Cám      

Tâm Tịnh Thì Cõi Tịnh      

Khung Trời Tự Tại      

Thiền Sư Việt Nam      

Hoàng Đế mê Phật      

Vừa Lòng Người       

Vạt Nắng Sân Chùa