Mười lạy mùa xuân cho vạn vật hồi sinh
                                 
Thơ Vĩnh Hảo

               Lạy đức Từ phụ Phật-đà-da
               Bỏ xuân thế tục, khoác ca-sa
               Tìm xuân vĩnh cửu cho trần thế
               Muôn loài hồi sinh trong hoan ca.

               Lạy Pháp vô thượng Ðạt-ma-da
               Con đường viễn ly khổ Ta-bà
               Quét sạch trần gian điên đảo mộng
               Hương trầm giải thoát quyện nghìn xa.

               Lạy bậc xuất trần Tăng-già-da
               Bỏ vui thế tục, sống ly gia
               Nối gót cha lành trên đường giác
               Hoằng dương chánh đạo, xuân muôn nhà.

               Lạy ơn Tiên Tổ, ơn Mẹ Cha
               Sinh-dưỡng, thương con kiếp sống này
               Lại gieo duyên lành theo đường chánh
               Cho con làm người sống đời ngay. 

               Lạy ơn Thầy dạy, ơn Sư trưởng
               Dạy con từng chữ, từng lời hay
                Trí - Ðức vun bồi, gương đạo hạnh
               Hồi sinh nơi con tính Phật đầy. 

               Lạy ơn Ðất nước cưu mang tôi
               Chở che, ổn định đời sống lành
               Lạy ơn Quê hương, nơi cắt rốn
               Nguyện sớm hồi sinh xuân thái bình.


               Lạy Thiện tri thức hành lợi tha
               Nhắc nhở bạn lành sống an hòa
               Gieo mầm hạnh phúc, dẹp mầm khổ
               Nguyện người an lạc xuân đơm hoa.

               Lạy thay Kẻ ác gieo nghiệp dữ
               Nguyện mùa xuân đến mở lòng ra
               Cùng người trần gian theo lẽ thiện
               Trổ lộc từ bi, hoa trái lành.

               Lạy thay Bạn bè khắp năm châu
               Người còn, kẻ mất, biết nơi đâu!
               Ðã từng một thuở chung trường lớp
               Xin nguyện hồi sinh mộng ban đầu.

               Lạy thay bao Người thương yêu tôi
               Chia xẻ, lắng nghe, luôn vỗ về...
               Tình yêu nuôi dưỡng hồn thơ mộng
               Nguyện người hưởng xuân vui tràn trề.

               Mười lạy mùa xuân, hướng mười phương
               Lòng người mở hội ngập tình thương
               Ðất trời mênh mông gom một mối
               Vạn vật hồi sinh xuân miên trường. 

                     Mồng Một Tết Giáp Thân, 2004.