Sống và Chết

      thơ Cao Nguyên

   
   Sống chết với ta điều vô nghĩa
   Con người muôn kiếp tự xa xưa
   Yêu thương rồi cũng ra tan tác
   Thù hận nhau chi một kiếp thừa!

   Sống chết với ta điều vô nghĩa
   Ngại ngùng chi nữa - vô thường ơi!
   Dang tay vui đón niềm mơ ước
   Say tỉnh mình ta một bầu trời.

   Sống chết với ta điều vô nghĩa
   Vui buồn như thể tựa mây trôi
   Lang thang muôn nẻo về đâu nhỉ?
   Ðầu cuối chân mây, một cuộc đời . . .

   Sống chết với ta điều vô nghĩa
   Ðạo đời chung thủy một lần thôi.
   Rồi mai sương trắng lên đầu núi
   Còn lại gì đây . . . chỉ một lời!

   Sống chết với ta điều vô nghĩa
   Luân hồi như giấc mộng Nam Kha.
   Chỉ trong khỏanh khắc là Tiên Phật
   Chớ uổng thời gian một kiếp người . . .

   Sống chết với ta điều vô nghĩa
   Trở về nhà cũ thuở đi hoang . . .
   Vui như tin mới - người xa đến
   Trọn nghĩa bao năm giấc mộng vàng.

   Sống chết với ta điều vô nghĩa
   Có gì lo ngại phải không anh?
   Thản nhiên vô sự niềm an lạc
   Ðời Ðạo như nhau . . . chỉ một cành!