Tĩnh, Ðộng!
 
 Giọt sương trên lá úa
       Chim hót trên cành khô
 Gió lùa qua khe cửa
        Nắng mai vừa nhấp nhô!
 Người còn yên giấc ngủ
        Người rộn ràng ngoài kia
 Người sống đời lam lũ
        Người thừa thãi tiêu pha!!
 Giọt sương mai đã mất
        Con chim chờ nơi đâu?
 Mưa bắt đầu nặng hạt
        Rơi trên những phiến sầu!
 Hôm qua đi học đạo
        Xoay một vòng loanh quanh . . .
 Chỉ thấy toàn hư ảo
        Về nhà, ngộ tại tâm!
 Về nhà, ta lễ Phật
         Ngài vẫn đầy từ bi
 Trong hương trầm thơm ngát
         Tâm ma còn sân si!

     Quảng Ngôn (San Diego)