Viễn Phương Chiều Gió

                    Ném theo hưng phế vào hư ảnh
                          Có thấy lòng sâu biển động vang

Tìm  trong đáy chén lòng gương
Thấy chăng vài mảnh tang thương não nùng
Nẻo nào dẫn đến vô cùng
Thơ nào thả gió ngại ngùng vần đau.

Ðêm sương con cuốc vọng sầu
Ðôi bờ trăng lạnh một màu quan san
Sông thu mộng ảo kê vàng
Cánh mây lữ thứ vắt ngang lưng đèo.

Viễn phương chiều gió hắt hiu
Tôi đi trong gió nghe nhiều xót xa
Bốn phương mây trắng đâu nhà
Cung đàn biệt xứ âm ba đáy hồn.

Tuổi chiều đã sậm hoàng hôn
Cánh thơ thả gió nghe buồn dâng cao
Bay về đâu!  tới trời nào?
Bài thơ nhớ Nứơc gởi vào hư vô.

Nếu đời là một chuỗi thơ
Thì thơ thả gió lững lờ mây bay
Mây ơi! mang nhé sầu này
Mang về đất Mẹ thả đầy sông xưa.

Viễn phương trải nắng vàng tơ
Sao nghe xối xả cơn mưa trong hồn
Tôi đi trong gió thu buồn
Gọi thầm phố cũ, quê hương phương nào?
Lạnh lùng một cánh lá chao
Lá ơi! lá giạt phương nào gió bay!

Tuệ Nga