Mục Lục:

1. Lời Tựa .

2. Mẹ Tôi. .

3. Diệu Thủ Quán Âm

4. Giọt Nước Cành Dương

5. Tia Nắng Vùng Mưa Lạnh

6. Bi Tâm Khai Hoa

7. Quán Chiếu Hoa Và Rác

8.Chuyển Hoá Nghiệp Duyên

9.  Một Bông Hồng Cho Em