Thi Kệ Niệm Phật

Thích Chí Giác Châu
Sưu tập

NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG

 

NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG

 

Lời tựa

 

Tìm về những trang thơ Tịnh Độ, có điều gì đó làm cho tôi hết sức rung cảm. Phải chăng những vần thơ đơn giản, mộc mạc mà mang đầy thi vị của các bậc cổ nhân, thấm đẫm nỗi lòng thiết tha, khuyên người mau thức tỉnh, quay về vườn tâm thanh tịnh của mình? Chắc hẳn rằng những tâm tình đó cũng thể hiện sâu sắc trong những vần thơ của các thi sĩ đương thời, hoặc từ những câu kệ ngập tràn ý nghĩa sâu xa của ai đó có tên tuổi hoặc không có tên tuổi. Đã nhiều lần tôi tìm đọc và cảm kích được giá trị giải thoát và sự hữu ích lớn lao ấy, nên mạo muội tập hợp một số bài có được làm thành một tập thơ, gọi là “ Thi Kệ Niệm Phật”, chỉ mong những ai có hứng thú với thi kệ một cơ hội khám phá những ý đẹp lời hay nơi các vần thơ mà tinh chuyên thực hành.

Những bài thi kệ ấy cho rằng, một khi chúng ta dốc hết tâm lực niệm Phật, được sự gia trì của chư Phật, ít nhiều cũng vơi đi bao muộn phiền của kiếp nhân sinh. Câu Phật hiệu giúp ta xoá tan bầu trời đen kịt tối tăm tham, sân tội lỗi của nội tâm. Hơn nữa nhờ câu niệm Phật liên tục vô tạp niệm đó mà khi đối diện với “đêm ba mươi” của cuộc đời, chúng ta dũng mãnh an nhiên cùng nhau thẳng tiến đến cõi Lạc bang của đức Từ phụ A Di Đà.

Để có được quyển “ Thi Kệ Niệm Phật” rõ ràng, hoàn chỉnh nhất, chúng tôi xếp các bài thơ của chư vị Bồ tát, Tổ sư, chư Tôn thiền đức Tăng Ni trước, rồi đến các bài của Phật tử, phần cuối sách còn có các phụ lục của các bài sám văn phát nguyện. Trong quá trình sưu tập, nếu có gì sai sót, kính xin được chỉ giáo.

Chúng con xin kính thành tri ân Thượng Toạ thượng Chân hạ Tính, viện chủ chùa Hoằng Pháp, người có nhiều đóng góp cho đạo pháp, đã động viên, sách tấn con trên lộ trình tu tập giải thoát

Chúng con xin đê đầu kính lễ các bậc tiền bối, chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại đức Tăng ni đã lưu lại những vần thơ trác tuyệt.

Chúng tôi xin cảm tạ, các thi hữu, các nhà thơ ẩn sĩ đó đây đã có những bài thi kệ xúc cảm giúp chúng tôi hoàn thành tác phẩm này, làm lợi ích cho nhân sinh.

 

Mùa hạ 2006

Thích Chí Giác Châu

Kính ghi

 

 

Xem Tiếp