DẤU CHÂN YÊN TỬ

Nhạc và lời : Chúc Linh 
Ca sĩ tŕnh bày : Nam Khánh    
 

Xă tắc vạn xuân bền sắc ngọc
Non sông muôn thuở vững âu vàng
Nhật nguyệt sáng soi trang sử Việt
Giang sơn tỏa chiếu ánh đạo thiêng !

Ḱa núi sông âm vang hồn đất nước
Ḥang thành Thăng Long,Chùa Sen Hà nội
Ḱa Trường Yên,Chương dương,Vân đồn,Hàm tử
Tha mạc bất khuất, Như nguyệt anh hùng...

 Ḱa tiếng chuông uy linh Chùa Trấn Quốc
Huyền Trân - An Tư v́ dân tộc Việt !
Ḱa Quốc sư : Đinh - Lê - Lư - Trần, Đại Việt
" Vận Nước Ư Dân - Nam Quốc Sơn Hà."

 Dấu chân Yên Tử
Ngài để lại sau lưng
cung vàng điện ngọc
quyền uy tối thượng.
Dấu chân Yên Tử
Ngài để lại cho quê hương
đất trời cao rộng
rạng rỡ gấm hoa.

 Ngài đi từng bước hoa sen đua nở.
Ngàn sao trăng tỏa sáng bước chân sen.
Biến Chiếu Tôn Phật Ḥang TRẦN NHÂN TÔN !

Biến Chiếu Tôn Phật Ḥang TRẦN NHÂN TÔN !

(nghe bài nhạc)