LÀO DIỆU HIỀN
Cảnh trí nên thơ nước diệu hiền
Ai Lao đời sống đẹp như tiên
Chuà chiền nghiêm túc bên đồi hiện
Dân chúng an hoà dưới mái hiên
Phật pháp ngàn đời luôn diễn biến
Tu hành nhiều kiếp
vẫn thường xuyên
Núi sông đồng suối  như hoà quyện
Tạo mối chơn tình tâm mới nguyên .
     mbz,md.11'
 
Region: Southeast Asia
Area total: 236,800 km2
Coast line: Landlocked country

Capital: Vientiane

 


 

Vientiane

Parliament building

City hall

Patuxai (victory gate)

Patuxai

Patuxai details


Patuxai details

Pha That Luang

Pha That Luang entrance

Buddha Park


Buddha statues

Wat Si Saket

Wat Si Saket - Unique collection of Buddha statues of various styles and eras, made of wood, stone, silver, bronze or clay..

Drum tower
Night market

All Lao Elephant Camp in Luang Prabang

Attached                              Image:                              monthly_04_2011/post-2019-0-67909600-1302647868.jpgLuang Prabang

Luang Prabang at night

Museum Luang Prabang


Cave Temple-Pak Ou

Cave Temple-Pak Ou

Pak Ou

Wat Xieng Thong Temple

Temple interior

Wat Ho Phra Bang

Temple guardian

Haw Pha Beng Temple interior
Mekong River

Don Det

Don Khone

alt
Khouang Si WaterfallIrgendwo

Kong island

Khouang Si waterfall

Luang prabang

Mekong

Mekong