VƯỜN TƯỢNG LA HÁN NHẬT BẢN

Ô kìa...La Hán hàng Long
Ra tay dũng mãnh nhưng lòng ..từ bi

 

Kinh này khó hiểu làm sao
"Ưng vô sở trụ..." nơi  nào sanh tâm ?

 

Đố ai biết được trong bình...
Đựng bao nhiêu...Nghiệp tử sinh luân hồi

 

Đệ ngồi mài mực ...rã tay
Để cho huynh viết lời hay ý mầu

 

Đố huynh trong một bát xôi
có bao nhiêu hạt...mồ hôi dân lành?

 

Tóc xanh rồi cũng bạc đầu
Nhưng huynh đệ mãi chung câu ý thiền

 

Ta cười trong ánh nắng tươi
Mà thương nhân thế lắm người tham, sân...

 

Cực Lạc không xa, bởi...rất gần
Khi ta hòa hợp quay quần bên nhau

 

Có khi con mệt, con... nằm
Cũng như Thầy khỏe, thầy chăm ... tọa thiền

 

Mặc ai đi tới, đi lui
Mình ngồi một chỗ vẫn vui hơn nhiều

 

 
Cũng là đàn, trống ...vui tai
Nhưng lòng không vướng hình hài thanh âm
Cũng là sáo trúc... thăng trầm
Mà nghe ..sáng tỏ trăng tâm viên thành

 

Lợi danh...quăng bỏ bên đường
Ta vui đùa với...Ểnh ương cũng là...
Những lời Phật dạy trong kinh
Hành thâm Bát Nhã ...tử sinh thoát vòng

 

Con voi của đức Phổ Hiền
Sư thúc mượn cưỡi không phiền hà sao?

 

Sôi kinh nấu sử, hành thiền
Để cho chánh pháp lưu truyền ngàn sau

 

Sáng nay giáo thọ nghĩ rồi
Đệ huynh đàm đạo bên trời tự do