Đệ tử của Sư Bà Viện Chủ chùa Phước Hải (Quận 10, Sàig̣n)

 Định cư tại tiểu bang Virginia năm 1997

Sở thích: du lịch, đọc sách, đi học, phim lịch sử, nhạc ḥa tấu 


 

 

Sách đă xuất bản tại Hoa Kỳ và Việt Nam:


1. OSHO

2. Những thánh tích Phật Giáo tại Ấn Độ

3. Ngón tay chỉ đường (tái bản lần 1)

4. Trong động tuyết sơn (tái bản lần 2)

5. Không nước không trăng (Mười câu truyện thiền trong đời sống người Phật tử)

6. Tử Niệm – Suy nghiệm về cái chết (sưu tầm)

8. Bùng vỡ

9. Bát Nhă Tâm Kinh (tái bản lần 1)

10. B́nh bát và thiền trượng – A bowl and a stick

11. Khúc vô thường

12. T́nh yêu, tự do và cô đơn

13. Những cánh hoa Bồ Tát

14. Đỉnh cô lieu kỳ nhiệm

15. Đức Phật phải làm ǵ?

16. '365 Ngày Pháp Vị ' ---- mới xuất bản